Zwrot towaru i reklamacje

  • Klient, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni od zawarcia umowy. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Towar powinien wrócić w takim stanie w jakim został zakupiony, w oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem zakupu, instrukcją i gwarancją.
  • W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się z drumPartners.pl. Konieczne jest wówczas dostarczenie uszkodzonego produktu:
  • osobiście do sklepu drumPartners wraz z opisem przyczyny reklamacji, kartą gwarancyjną oraz dowodem zakupu
  • wysłanie produktu do sklepu drumPartners wraz z opisem przyczyny reklamacji, kartą gwarancyjną oraz dowodem zakupu
  • Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu oraz braku towarów będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru towaru w obecności spedytora. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z dostarczycielem protokołu reklamacyjnego.
  • Wszelkie zwroty i przesyłki wysyłane na koszt firmy drumParnters nie są przyjmowane, chyba że nastąpiły wcześniej inne ustalenia.
X