Regulamin

Informacje ogólne

 • Właścicielem sklepu internetowego drumPartners.pl jest firma drumPartners Michał Celary z siedzibą w Sosnowcu przy ulicy Modrzejowskiej 20, NIP 644-324-20-18, Regon 241321766, tel 797 190 982, nr konta bankowego ING BANK ŚLĄSKI nr rachunku: 64 1050 1360 1000 0090 6978 6821
 • Sklep stacjonarny w Sosnowcu przy ulicy Modrzejowskiej 20 czynny jest w godzinach:
  poniedziałek-czwartek 11:00-17:00, piątek 11:00-15:00,  sobota aktualna informacja na stronie www.drumpartners.pl

Zasady zamówień towaru

 • Zamówienia można składać poprzez „koszyk”, telefonicznie pod numerem:  797 190 982 lub mailowo pod adresem e-mail: sklep@drumpartners.pl.
 • Zamówienia poprzez e-mail można składać 24h na dobę przez cały rok.
 • Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 14:00, w soboty, niedziele oraz święta rozpatrywane będą w kolejnym dniu roboczym.
 • Kupujący zobowiązany jest do podania numeru telefonu oraz adresu e-mail, które posłużą potwierdzeniu realizacji zamówienia.
 • W przypadku ewentualnej zmiany cen zamówionych produktów drumPartners.pl zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania klienta o takiej zmianie. W przypadku niezaakceptowania przez klienta nowej ceny zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane.
 • drumPartners.pl zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych produktów znajdujących się na stronie sklepu.
 • Ceny produktów znajdujących się w sklepie drumPartners.pl wyrażone są w PLN oraz zawierają podatek VAT.
 • drumPartners.pl na każdy zakupiony towar wystawia paragon lub na życzenie fakturę VAT. Aby otrzymać fakturę VAT należy poinformować o tym przy składaniu zamówienia oraz podać pełne dane do faktury.
 • drumPartners.pl zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówień z przyczyn od nas niezależnych.
 • Oferta serwisu drumPartners.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Firma drumPartners.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen.
 • Ze względu na częste zmiany stanów magazynowych firma drumPartners zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia i zwrotu pieniędzy za zamówiony towar przez klienta ze względu na chwilowy brak towaru na magazynie.

Wysyłka i zapłata za towar

 • Termin dostawy zamówionych towarów wynosi od 24h do 7dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia, o ile podczas potwierdzenia zamówienia nie nastąpią inne ustalenia odnośnie terminu dostawy pomiędzy drumPartners.pl a kupującym.
 • Zapłata za towar uiszczana jest:
 • za pobraniem (płatność przy odbiorze przesyłki)
 • przedpłatą (przelewem na konto firmy drumPartners Michał Celary ING BANK ŚLĄSKI nr rachunku: 64 1050 1360 1000 0090 6978 6821 )
 • gotówką w kasie (odbiór osobisty)
 • W przypadku sprzedaży wysyłkowej po uiszczeniu opłaty klient ma obowiązek sprawdzić zawartość paczki w obecności dostarczyciela w celu ustalenia czy nie nastąpiło uszkodzenie towaru w trakcie dostawy.
 • W przypadku braku towaru w magazynie, klient zostaje poinformowany o tym fakcie oraz o związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia.
 • Zakupione i dostarczone towary objęte są gwarancją.
 • Formy dostawy towaru:
 • odbiór osobisty (0,00zl)
 • przedpłata na konto- przesyłka kurierska DPD 24 h (15,00zł)
 • płatne przy odbiorze- przesyłka kurierska DPD 24 h (19,00zł)
 • bezpłatna dostawa przy łącznej sumie zamówienia min. 149 zł

Zwrot towaru i reklamacje

 • Klient, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni od zawarcia umowy. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Towar powinien wrócić w takim stanie w jakim został zakupiony, w oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem zakupu, instrukcją i gwarancją.
 • W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się z drumPartners.pl. Konieczne jest wówczas dostarczenie uszkodzonego produktu:
 • osobiście do sklepu drumPartners wraz z opisem przyczyny reklamacji, kartą gwarancyjną oraz dowodem zakupu
 • wysłanie produktu do sklepu drumPartners wraz z opisem przyczyny reklamacji, kartą gwarancyjną oraz dowodem zakupu
 • Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu oraz braku towarów będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru towaru w obecności spedytora. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z dostarczycielem protokołu reklamacyjnego.
 • Wszelkie zwroty i przesyłki wysyłane na koszt firmy drumParnters nie są przyjmowane, chyba że nastąpiły wcześniej inne ustalenia.

Dokonując zakupów na drumPartners.pl zobowiązujesz się do zaakceptowania powyższego regulaminu

 

Kto kontroluje Twoje dane osobowe?

Firma drumPartners jest administratorem przekazywanych nam danych osobowych. drumPartners chroni Twoje dane na mocy odpowiedniego prawa o ochronie danych osobowych.

Dane firmy:
drumPartners Michał Celary
ul. Modrzejowska 20
41-200 Sosnowiec
NIP: 644-324-20-18
REGON: 241321766

Gdzie przechowujemy Twoje dane?

Zebrane dane osobowe przechowujemy w siedzibie firmy drumPartners na zabezpieczonym serwerze w sieci wewnętrznej drumPartners. Zgromadzonych danych osobowych nie przekazujemy wbrew prawu podmiotom trzecim. Przetwarzane przez nas dane osobowe są zaszyfrowane. drumPartners oświadcza, że dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO) oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

Kto ma dostęp do Twoich danych?

Nigdy nie przekazujemy Twoich danych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych z podmiotami spoza firmy drumPartners. Do danych osobowych zbieranych przez drumPartners mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy drumPartners oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą sklepu internetowego drumPartners, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa. Dane przekazywane podmiotom zewnętrznym są używane tylko do świadczenia Ci naszych usług. Szczegółowe informacje na temat kategorii podmiotów zewnętrznych znajdziesz pod opisem procesów poniżej.

Jakie masz prawa?

Prawo dostępu do danych. W każdej chwili masz prawo zażądać informacji o tym, które Twoje dane osobowe przechowujemy. Aby to zrobić, skontaktuj się z drumPartners – otrzymasz te informacje pocztą e-mail.

Prawo do przenoszenia. Gdy drumPartners przetwarza Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany, na podstawie Twojej zgody lub zawartej umowy, masz prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zostać przesłana do Ciebie lub do innego podmiotu. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które zostały nam przekazane.

Prawo do poprawiania danych. Masz prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych.

Prawo do usunięcia danych. Masz prawo w każdej chwili usunąć jakiekolwiek dane przetwarzane przez drumPartners z wyjątkiem następujących sytuacji:

masz niezakończone postępowanie z Działem Obsługi Klienta
masz otwarte zamówienie, które nie zostało jeszcze wysłane lub zostało wysłane tylko częściowo masz nieuregulowany dług wobec drumPartners, niezależnie od metody płatności
Twój dług został sprzedany firmie zewnętrznej w ciągu ostatnich trzech lat lub jednego roku (w przypadku klientów, którzy zmarli)
Twój wniosek kredytowy został odrzucony w ciągu ostatnich trzech miesięcy
Twoje prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu drumPartners:
Masz prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie Twoich danych na podstawie uzasadnionego interesu drumPartners. drumPartners zaprzestanie przetwarzania Twoich danych osobowych, chyba że będziemy w stanie znaleźć zgodne z prawem uzasadnienie tego procesu, które unieważni Twój interes lub prawa; albo z powodu roszczeń prawnych.

Prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni:
Masz prawo nie zgodzić się na otrzymywanie materiałów marketingu bezpośredniego, w tym także na sporządzanie analizy Twojego profilu, która jest przygotowywana w celu przygotowania takich materiałów.
Możesz zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingu bezpośredniego w następujący sposób:

wykonując instrukcje zawarte w każdej takiej wiadomości e-mail
kontaktując się mailowo z drumPartners
Prawo do ograniczenia:
Masz prawo zażądać, aby drumPartners ograniczył przetwarzanie Twoich danych osobowych pod następującymi warunkami:

jeśli nie zgodzisz się na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu drumPartners wtedy drumPartners ograniczy jakiekolwiek przetwarzanie takich danych po zweryfikowaniu, czy istnieje taki uzasadniony interes.
jeśli zgłosisz, że Twoje dane osobowe są niepoprawne, wtedy drumPartners musi ograniczyć jakiekolwiek przetwarzanie danych do momentu zweryfikowania ich poprawności.
jeśli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, wtedy możesz nie zgodzić się na wykasowanie danych osobowych i zamiast tego zażądać ograniczenia używania Twoich danych osobowych.
jeśli drumPartners nie potrzebuje już Twoich danych osobowych, ale są one wymagane do zgłoszenia lub oddalenia roszczenia.

Jak możesz korzystać ze swoich praw?
Bardzo poważnie podchodzimy do ochrony danych, dlatego razie pytań lub wątpliwości, napisz na adres: sklep@drumpartners.pl

X